ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ "ΥΓΡΟ ΠΥΡ by IMAGINOS" ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΣΑΤΙΡΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 1996! ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΚΑΙ... ΑΚΡΟΑΣΗ!

6/1/15

ΔΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

2 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

Βρωμερόφυλλον: Όσας ύβρεις και αν εξεμάνης εναντίον του κ. Ιωάννου Μ. Μαγκανάρα, όσας συκοφαντίας και αν επισωρεύσης εναντίον αυτού, όσα ψεύδη και αν δημιουργήσης ούτος ίσταται εν τη συνειδήσει και τη καρδιά του Πατραϊκού Λαού τόσον υψηλά, ώστε να μη δύνανται καν να τον εγγύσωσιν αυταί.
Ποιος υπήρξε και είναι ο κ. Ι. Μ. Μαγκανάρας το γνωρίζομεν όλοι οι Πατρινοί, οι οποίοι πάντοτε τον αγάπησαν και τον αγαπώσιν και θα τον αγαπώσιν. Πολλάκις εδόθη υμίν τοις Πατρινοίς περίστασις να εκπληρώσωμεν τα προς τον κ. Μαγκανάραν συμπαθείας μας και την αγάπην μας….. ήδη, επί τη διαδώσει ότι το παρόν σου φύλλον τον συκοφαντεί και τον υβρίζει άπαντες οι Πατρινοί τόσον αγανάκτησαν, ώστε εν μια αποφάσει συνέταξαν και υπογράφωσιν αναφοράν προς τον εν Αθήναις Εισαγγελέα των Πρωτοδικών κ. Μπενή-Ψάλτην, ζητούντες την ταχείον ενέργειαν των δεόντων επί της επιδοθείσης αυτώ υπό του κ Ιω. Μ. Μαγκανάρα, διευθυντού και ιδιοκτήτη του περιοδικού φύλλου «Κόρτε», μηνύσεως επί εξυβρίσει και συκοφαντία κατά του εκδότου και υπεύθυνου συντάκτου σου κ. Γ. Πετρούτσου.

Η περί ου ο λόγος αναφορά έχει υπογραφεί μέχρι τούδε παρά χιλίων περίπου πολιτών.

Εάν τα γραφόμενά σου είνε αληθή θα το ίδωμεν κατά την δίκην του υπευθύνου συντάκτου και εκδότου σου, ότε είμεθα περίεργοι να ίδωμεν πως αυτός θα αποδείξη, αφού ο αγαπητός κ. Ι. Μ. Μαγκανάρας είχε την ορθήν σκέψιν να τον καταγγείλει όχι μόνον επί εξυβρίσει αλλά και επί συκοφαντία, διά να δυνηθή να αποδείξη μαζή με όλην την σωρεία των μαρτύρων που αναφέρει.

Ταύτα επί του παρόντος.

Κωνστ. Κωστόπουλος, πιλοποιός
Χρήστος Κουλουμπής, έμπορος
Κ. Σταυρόπουλος, πρώην διδάσκαλος

Πάτραι τη 5η Ιουλίου 1904

Ανώνυμος είπε...

http://theodotus.blogspot.com/2012/12/coudenhove-kalergi.html

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ COUDENHOVE-KALERGI: Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ