ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ "ΥΓΡΟ ΠΥΡ by IMAGINOS" ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΣΑΤΙΡΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 1996! ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΚΑΙ... ΑΚΡΟΑΣΗ!

14/1/14

Μήνυση Χρυσής Αυγής κατά Σαμαρά και όσων κυβέρνησαν από το 1996 για εσχάτη προδοσία - ΒΙΝΤΕΟ και σώμα της Μηνύσεως.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της μήνυσης:

ΜΗΝΥΣΗ

Μιχαήλ Αρβανίτη
Βουλευτή Ν. Αχαΐας
Λαϊκού Συνδέσμου ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ


ΚΑΤΑ

α. Του Προέδρου της Ελληνικής κυβερνήσεως, Αντωνίου Σαμαρά, β. Των συνασκούντων υπ’ αυτόν την Εκτελεστικήν Εξουσίαν και γ. Καθ’ όσων ήσκησαν Εκτελεστικήν Εξουσίαν από του Ιανουαρίου του έτους 1996 έως της 17ης Ιουνίου του έτους 2012.

ΕΝΩΠΙΟΝ

Του Κου Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών - ενταύθα

Ιανουαρίου 2014

Οι άνω μηνυόμενοι, κατά το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, διαδοχικώς ενεργήσαντες και ενεργούντες, σε συνεννόηση με ξένες κυβερνήσεις και διεθνείς κερδοσκοπικούς – τοκογλυφικούς τραπεζικούς κύκλους, επραγμάτωσαν τα εγκλήματα τα προβλεπόμενα και τιμωρούμενα υπό των άρθρων 135 παρ. 2 και 134 παρ. 2 στοιχ. α) π.κ.
Συγκεκριμένα

Α. Το Μάρτιο του 2005 η τότε Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη ανέγνωσε ενώπιον του νεοεκλεγέντος τότε Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και τεσσάρων Βουλευτών – εκπροσώπων των αντίστοιχων κοινοβουλευτικών κομμάτων το ακόλουθο έγγραφο: «Αναλαμβάνετε, κύριε πρόεδρε, την προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας, για μια πενταετία, όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της Συνταγματικής Συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα (και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας) θα περιορισθούν, χάριν της ειρήνης της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς, θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες, πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η Δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμασθεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης».
Εκ του σαφώς διατυπωμένου ως άνω επισήμου κειμένου, συνάγονται αβιάστως και πέραν πάσης αμφιβολίας τα ακόλουθα:

  1. Επίσημη δήλωση, περί βεβαίας τελέσεως συγκεκριμένων περιστατικών – μεταβολών, κατά την πενταετίαν 2005 – 2010, προϋποθέτουσα γνώση και αποκαλύπτουσα γνώση.
  2. Προηγηθείσαι και επακολουθήσασαι της εν λόγω δηλώσεως προπαρασκευαστικές πράξεις, χρήσιμες και αναγκαίες, ώστε να καταστήσουν δυνατή και να διευκολύνουν την πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως των αναφερόμενων σ’ αυτή τη δήλωση εγκλημάτων κατά του Λαού και του Έθνους.
  3. Ομολογία εκτελέσεως προπαρασκευαστικών πράξεων εσχάτης προδοσίας (άρθρο 135 παρ. 2 Π.Κ.), χωρίς την τέλεση των οποίων, θα ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατον να γνωρίζει και να δηλώνει μετά βεβαιότητος η εκτελεστική εξουσία και επισήμως δια στόματος Μπενάκη, ενώπιον του απαθώς ακούοντος και μηδόλως αντιδρώντος Προέδρου της Δημοκρατίας, παρ’ εκτός των άλλων ότι:
Β.  Οι προπαρασκευαστικές αυτές πράξεις της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας, από του έτους 1996 μέχρι σήμερον, κατέστησαν δυνατή, παρεκτός των άλλων, την πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως των εγκλημάτων των προβλεπόμενων και τιμωρουμένων από τη διάταξη του άρθρου 134 παρ. 2, στοιχ α).
Ειδικότερα

  1. Αναφέρω ενδεικτικώς προπαρασκευαστικές πράξεις της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, αλλά και μερικά χρόνια πριν που είχαν ως αποτέλεσμα την κοινωνική αποσάθρωση, την ηθική και οικονομική εξαθλίωση του Λαού μας, την πληθυσμιακή αλλοίωση του Έθνους μας με την ανεμπόδιστη ή και προγραμματισμένη εισβολή και εγκατάσταση στην Πατρίδα μας εκατομμυρίων αλλοεθνών και την εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας, με τελικό στόχο, εις εκτέλεσιν των επιταγών της Νέας Τάξης πραγμάτων, δηλαδή των ξένων δυναστών, την απεθνοποίηση της Ελλάδος, τον πλήρη αφελληνισμό και τον βιολογικό αφανισμό της φυλής μας:
α) Δημιουργία επαχθούς δημοσίου χρέους, διαρκώς αυξανόμενου με γεωμετρική πρόοδο, με αλόγιστη λήψη δανείων.
β) Μεθοδευμένη κατάπτωση ηθικών αξιών, αρχών, ιδεωδών και ιδανικών και σταδιακή επιχείρηση εξασθένησης ή και εκμηδένισης της Εθνικής συνείδησης και του πατριωτικού φρονήματος, με ταυτόχρονη εκτροπή του Λαού μας προς αναζήτηση υλικών αγαθών και προς την υπερκατανάλωση.
γ) Συστηματική παροχή δανείων αφειδώς από τις «Ελληνικές» τράπεζες στους Έλληνες πολίτες, με σκοπό τη δέσμευση της κινητής και ακινήτου περιουσίας τους.
δ) Οργανωμένη εξαπάτηση των πολιτών με το έγκλημα του Χρηματιστηρίου.
ε) Καταλήστευση των ασφαλιστικών Ταμείων και των ομολογιούχων πολιτών.
Στ) Ένταξη, χωρίς δημοψήφισμα στην θανατηφόρο για την καθόλου εθνική παραγωγή μας νομισματική ένωση της Ε.Ε., με την απατηλή δήλωση περί συγκλίσεως των οικονομιών.
ζ) Παράδοση της εθνικής μας οικονομίας στο Δ.Ν.Τ., χωρίς ενημέρωση του Λαού για τις συνέπειες και χωρίς προκήρυξη δημοψηφίσματος, με ταυτόχρονη άσκηση ψευδούς εκβιάσεως περί δήθεν αδυναμίας καταβολής μισθών και συντάξεων.
η) Θέση σε ομηρία του Λαού μας και των επομένων γενεών, με την υπογραφή των εξοντωτικών μνημονίων και νέων ληστρικών δανειακών συμβάσεων.
θ) Παραίτηση από της Εθνικής ασυλίας και υπαγωγή μας στο Αγγλικό δίκαιο.
ι) Σταδιακή αποδυνάμωση της Εθνικής μας Άμυνας, με κατάργηση στρατοπέδων, μεγάλων και μικρότερων στρατιωτικών μονάδων, εξασθένηση των Εθνικών Αμυντικών Συστημάτων κ.α.
2. Οι ενδεικτικώς αμέσως ανωτέρω εκτεθείσες προπαρασκευαστικές πράξεις, καθώς και άλλες μείζονος ή ελάσσονος βαρύτητος, με παράλληλη άσκηση παραπλανητικής προπαγάνδας, είχαν συγχρόνως ως συνέπεια και στόχο την παθητική αποδοχή από τους πολίτες (τακτική της μουδιασμένης συνείδησης) των σταδιακώς τελουμένων εις βάρος τους εγκλημάτων, σχεδιασθέντων, ως είναι κοινώς, πλέον γνωστό, από την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία, σε συνεργασία με ξένες κυβερνήσεις.

Γ. Τα υπό στοιχ. (Β) της παρούσης εν αρχή εκτιθέμενα (παραβίαση του άρθρου 134 παρ. 2 στ. α) στοιχειοθετούνται και θεμελιώνονται από τα ακόλουθα γεγονότα:

1. Η εκάστοτε εκτελεστική εξουσία, κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, με σφετερισμό της ιδιότητάς της ως οργάνου του κράτους αλλοίωσε ή και κατέστησε ανενεργό το δημοκρατικό πολίτευμα με πράξεις και παραλείψεις προσβάλλουσες κατάφωρα τη θεμελιώδη αρχή της λαϊκής κυριαρχίας.

α) Κατά παράβαση της διατάξεως του άρθρου 44 παρ. 2 εδ. 1 του Συντ/τος ουδέποτε κυβέρνηση προέτεινε δια του Υπουργικού Συμβουλίου στη Βουλή των Ελλήνων διενέργεια δημοψηφίσματος για κρίσιμα εθνικά θέματα όπως: η ονομασία του κρατιδίου των Σκοπίων (ήδη παρεχωρήθη το όνομα Μακεδονία), η αναφορά του θρησκεύματος των Ελλήνων Ορθοδόξων στις αστυνομικές ταυτότητες η εισβολή, υποδοχή και παράνομη εγκατάσταση αλλοεθνών με αποκορύφωση το Δουβλίνο 2, με τις γνωστές καταστρεπτικές συνέπειες για την κοινωνική μας συνοχή, ασφάλεια και υγεία αυθαίρετος αναγνώριση ζωτικών συμφερόντων της Τουρκίας στο Αιγαίο (Μαδρίτη), καταργώντας έτσι την αρχή της Λαϊκής κυριαρχίας.

β) Εκχώρησαν την εθνική κυριαρχία και, κατά παράβαση της δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος, επέβαλαν στο λαό μας Γερμανούς τοποτηρητάς, με εισηγήσεις και εντολές των οποίων νομοθετούν, άλλοτε δια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που διαθέτουν και άλλοτε (συχνότατα) με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, φοβούμενοι ανατροπή τους από την συμπολίτευση.

γ) Δέχονται περιοδικώς εξευτελιστικούς ελέγχους από τους εκπροσώπους των τοκογλύφων δανειστών και επιβαρύνουν το Λαό με νέους φόρους και νέα δάνεια, διογκώνοντας έτσι και διαινωνίζοντας το δημόσιο χρέος, λογιστικό έλεγχο του οποίου ουδέποτε ετόλμησαν να ζητήσουν, ούτε επικαλέσθησαν το υπέρ της Ελλάδος σχετικό δεδικασμένο του Διεθνούς Δικαστηρίου το έτος 1938, για να απαλλάξουν το Λαό μας από την οικονομική καταδυνάστευση και εξαθλίωση.

δ) Κατά παράβαση βασικών διατάξεων του Συντάγματος (άρθρο 4 παρ. 1 και 2), του Κανονισμού της Βουλής και του Ποινικού Νόμου (άρθρα 259 και 307 Π.Κ.) η νυν κυβερνώσα εκτελεστική εξουσία, με σύμφωνη γνώμη και εντολή του μηνυόμενου Πρωθυπουργού και δια των υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του πολίτη, Δικαιοσύνης και του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου, παρεβίασε «πραξικοπηματικά» (κατά τον ορθόν χαρακτηρισμόν του εμπείρου και καταξιωμένου συνταγματολόγου Γ. Κασιμάτη) θεμελιώδεις αρχές και θεσμούς του δημοκρατικού πολιτεύματος, διότι ο μεν πρώτος εξ’ αυτών (Δένδιας), α) παραβιάζοντας τις διατάξεις των άρθρων 307 και 259 Π.Κ. εστέρησε μόνον από τους Βουλευτές του Λ.Σ. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ τους συνοδούς αστυνομικούς, χωρίς δικαιολογία και β) αρνείται να δεχθεί κοινοβουλευτικό έλεγχο μόνο από τους Βουλευτές του Λ.Σ. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ για πράξεις και παραλείψεις του υπουργείου του, με τη «δικαιολογία» (εγγράφως) ότι αυτό αντίκειται στα συνταγματικά θέσμια (!!!), περιφρονώντας έτσι κατάφωρα τα δικαιώματα βουλευτών και εκλογικού σώματος και παραβιάζοντας το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, οι δε δεύτερος (Αθανασίου) και τρίτος (Κεδίκογλου) εξ’ αυτών αρνούνται να δεχθούν κοινοβουλευτικό έλεγχο, δια το σύννομον ή μη των πράξεων και παραλείψεων του πρώτου, επικαλούμενοι… αναρμοδιότητα (!!!), παραβιάζοντας έτσι θεμελιώδη αρχή (κοινοβουλευτικός έλεγχος) του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Ε) Η κυβερνώσα εκτελεστική εξουσία, σε «συνεργασία» με την αρμόδια εισαγγελική αρχή, στερεί παρανόμως, παρά πάσαν έννοιαν Δικαίου, σφετεριζόμενη την ιδιότητά της και ενάντια στους θεσμούς και τις αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος, από τους προσωρινώς κρατηθέντες (με μηχανορραφίες του εθνοκτόνου συστήματος) Πρόεδρον της Κοινοβουλευτικής ομάδος του Λ.Σ. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, Νικόλαον Μιχαλολιάκον, κοινοβουλευτικόν εκπρόσωπον Χρήστον Παππάν και βουλευτήν Β’ Πειραιώς Ιωάννην Λαγόν, το δικαίωμα και την υποχρέωση προς το εκλογικό σώμα και τους νόμους του κράτους, να ασκούν (μεταφερόμενοι εκάστοτε) κοινοβουλευτικό έλεγχο και να μετέχουν στις ψηφοφορίες της Βουλής, παρά το γεγονός ότι έχουν βουλευτική ιδιότητα και δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

Στ) Ο μηνυόμενος Πρωθυπουργός Αντώνιος Σαμαράς, σφετεριζόμενος την ιδιότητά του, περιφρονώντας την λαϊκή κυριαρχία και ενεργών ενάντια στις θεμελιώδεις αρχές και θεσμούς του δημοκρατικού πολιτεύματος, ως απόλυτος και ανέλεγκτος άρχων, σε πρόσφατη επίσκεψή του στο Ισραήλ υπεσχέθη (!!!) στον Πρωθυπουργό Νεντανιάχου, ότι θα εξαφανίσει (!!!) το νόμιμο κοινοβουλευτικό κόμμα της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ!

Ζ) Ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου, καταργώντας τη θεμελιώδη αρχή του δημοκρατικού πολιτεύματος και του Συντάγματος περί Διακρίσεως των Εξουσιών, σε επίσημη δήλωσή του, μετά τη σύλληψη των προαναφερθέντων προσωρινώς κρατουμένων βουλευτών, ανέφερε επί λέξει ότι: «Θα έχουν μια δίκαιη δίκη», προεξοφλώντας αυθαιρέτως και επεμβαίνοντας στις αρμοδιότητες της Δικαστικής Εξουσίας, ότι το αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών θα εκδώσει οπωσδήποτε αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα!

Η) Η κυβερνώσα εκτελεστική εξουσία εστέρησε παρανόμως, σφετεριζόμενη την ιδιότητά της, το νόμιμο κοινοβουλευτικό κόμμα του Λαϊκού Συνδέσμου ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, από την τελευταία δόση της κρατικής επιχορήγησης.

Θ) Παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις η κυβερνώσα εκτελεστική εξουσία εξαπάτησε το Λαό, παραβιάζοντας βάναυσα και απροκάλυπτα τη γενική αρχή και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα

1) Ασεβεί προς την αξία της ανθρώπινης οντότητας και μεταχειρίζεται ψυχρά τους πολίτες σαν αριθμούς, χάριν των τραπεζικών συμφερόντων και των τοκογλύφων δανειστών. 

2) Κατήργησε την ισονομία και μεταχειρίζεται τους κατηγορουμένους ως αμετακλήτως καταδικασθέντας. 

3) Παρεβίασε το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του πολίτη και της ελεύθερης διάδοσης ιδεών και πολιτικών απόψεων, αποκλείοντας την έκφρασή τους από τα Μ.Μ.Ε., τα οποία, μέσω της διαπλοκής ελέγχει και κατευθύνει. 

4) Παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις, στέρησε στον πολίτη το δικαίωμα στην εργασία

5) Στέρησε τον Έλληνα πολίτη του δικαιώματος αποκτήσεως ελληνοχριστιανικής Παιδείας,
αποδυναμώνοντας σταδιακά την εθνική και θρησκευτική συνείδηση των Ελλήνων, κατά παράβασιν της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Συντάγματος, χορηγώντας στα σχολεία αντεθνικά και αντιχριστιανικά βιβλία. 6) Στέρησε στον Έλληνα πολίτη το δικαίωμα να ζει και να κινείται ελεύθερα, αφήνοντας την εγκληματικότητα να καλπάζει.

7) Ασκεί κατά των Ελλήνων ρατσιστική πολιτική, υποχρεώνοντάς τους να αποδέχονται ασχολίαστα τις ρατσιστικές δοξασίες και τα ψεύδη του κάθε ανθέλληνα απατεώνα. 8) Επιτρέπει και επιβάλλει στα διαβρωμένα και κατευθυνόμενα Μ.Μ.Ε. να κατασυκοφαντούν χωρίς αντίλογο το νόμιμο πολιτικό κοινοβουλευτικό κόμμα της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, παρά την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που κατεδίκασε τη Βουλγαρική κυβέρνηση, για τον ίδιο λόγο, το οποίο και προεκλογικά ακόμη χαρακτήριζε η κυβερνώσα εκτελεστική εξουσία «εγκληματική οργάνωση» έχοντας από τότε αποκαλύψει τις προθέσεις της, να διώξει με κάθε τρόπο και παρά το νόμο το κόμμα της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.
Το γεγονός ότι οι προαναφερθείσες προπαρασκευαστικές πράξεις των εκάστοτε κυβερνήσεων κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα κατέστησαν δυνατή την πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως των εγκλημάτων των αναφερόμενων υπό του άρθρου 134 παρ. 2 στοιχ. α) κείται πέραν πάσης αμφιβολίας διότι:

  1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη υπέστησαν μεταβολές επί τα χείρω.
  2. Παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες γνωστές πλέον στο Λαό μας (Δ.Ν.Τ., Γερμανοί επιτηρητές, τραπεζίτες σιωνιστές κ.α.) και
  3. Οι αρχές αυτές και εξουσίες, σε συνεργασία με τη σφετεριζόμενη την ιδιότητά της εκτελεστική εξουσία, αλλοίωσαν ή κατέστησαν ανενεργό το δημοκρατικό πολίτευμα και επέβαλαν νέα απολυταρχική μορφή διακυβέρνησης.

Επειδή οι πράξεις των μηνυομένων είναι παράνομες, προβλέπονται δε και τιμωρούνται από τον Ποινικό Νόμο, ΜΗΝΥΩ αυτούς ενώπιόν ΣΑΣ και αιτούμαι, ως Έλλην πολίτης και ως εκλεγμένος αντιπρόσωπος του Έθνους, την ποινικήν αυτών δίωξιν και τιμωρία.

Μετά Τιμής

Ο ΜΗΝΥΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΛΑΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 

2 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

Το βίντεο Μπενάκη-Παπούλια

http://www.youtube.com/watch?v=nIlAAO7WNK4

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο ρε αυτά είναι!!!! Εκμηδένιση του μπουρδελοκόμματος της Χεζονεοδημοκρατίας και των Μπουμπουκοβορβορίδιδοσαχλαμάρων!!!!!