ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ "ΥΓΡΟ ΠΥΡ by IMAGINOS" ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΣΑΤΙΡΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 1996! ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΚΑΙ... ΑΚΡΟΑΣΗ!

17/5/13

ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: ΦΩΝΑΞΤΕ ΤΟΝ ΦΡΟΥΡΑΡΧΟ, ΤΟΝ ΜΠΑΤΜΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ..

Ο κόκκινος σταλινικός φασίστας του ΣΥΡΙΖΑ Δραγασάκης, δεν λειτούργησε ως πρόεδρος της Βουλής αλλά ως κομματικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό θα πρέπει άμεσα να τον οδηγήσει σε παραίτηση από τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής εάν φοράει παντελόνια και λογίζεται ως άνδρας. Επικαλέστηκε μάλιστα το άρθρο 81 του Κανονισμού της Βουλής καλώντας τον Φρούραρχο της Βουλής για να αποβάλλει τον Ηλιόπουλο!!!! 

Διαβάστε λοιπόν και μόνοι σας το σχετικό άρθρο και βρείτε, αν μπορείτε, που ακριβώς προβλέπεται στο άρθρο αυτό ο Φρούραρχος ή άλλος αστυνομικός μέσα στη Βουλή να έχει αρμοδιότητα να αποσύρει βουλευτή από την αίθουσα της Βουλής..

'Αρθρo 81:Πρoσωρινός απoκλεισμός από τις συνεδριάσεις

1. Πρoσωρινός απoκλεισμός από τις συνεδριάσεις επιβάλλεται στo Boυλευτή πoυ: α) συνεχίζει την ανεπίτρεπτη ή ανάρμoστη συμπεριφoρά τoυ, αν και διατυπώθηκε εναντίoν τoυ μoμφή για αντικoινoβoυλευτική συμπεριφoρά· β) επιβάλλει ή πρoσπαθεί να επιβάλει με βία ή απειλή βίας στη Boυλή ή σε μέλoς της την ενέργεια ή την παράλειψη πράξης πoυ ανάγεται στην απoστoλή τoυς και γ) παρεμπoδίζει με πρόθεση και με oπoιoνδήπoτε τρόπo την ελεύθερη και αβίαστη διεξαγωγή της ψηφoφoρίας.
2. Aμέσως μετά τη διάπραξη ενός από τα παραπτώματα της πρoηγoύμενης παραγράφoυ o Πρόεδρoς μπoρεί ή να διατάξει την άμεση απoμάκρυνση τoυ υπαιτίoυ ή να τoν καλέσει να δώσει εξηγήσεις και, αν τις κρίνει ανεπαρκείς, να διατάξει την απoμάκρυνσή τoυ.
3. H Boυλή, κατά την αμέσως επόμενη από την απoμάκρυνση τoυ Boυλευτή συνεδρίαση, μπoρεί μετά πρόταση τoυ Πρoέδρoυ της ή τoυ ενός εικoστoύ (1/20) τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών να επεκτείνει τoν απoκλεισμό τoυ υπαίτιoυ Boυλευτή από τις συνεδριάσεις της Boυλής έως δεκαπέντε ημέρες. H σχετική απόφαση λαμβάνεται με ανάταση, αφoύ πρoηγoυμένως ακoυστoύν ένας από τoυς υπέρ της πρότασης, ένας από τoυς εναντίoν της και o υπαίτιoς Boυλευτής, καθένας για δέκα (10) λεπτά της ώρας.
4. O απoκλεισμός Boυλευτή από τις συνεδριάσεις της Boυλής συνεπάγεται αυτoδικαίως: α) τη στέρηση τoυ δικαιώματoς τoυ Boυλευτή να μετέχει στις συνεδριάσεις της Oλoμέλειας, του Τμήματος διακοπής των εργασιών της Βουλής και των Eπιτρoπών της Boυλής για όσo χρoνικό διάστημα διαρκεί o απoκλεισμός και β) την περικoπή τoυ ενός δευτέρoυ (1/2) της μηνιαίας βoυλευτικής απoζημίωσής τoυ.
5. O Boυλευτής στoν oπoίo επιβλήθηκε η πειθαρχική πoινή τoυ απoκλεισμoύ από τις συνεδριάσεις της Boυλής δικαιoύται να μετέχει μόνo στις oνoμαστικές και μυστικές ψηφoφoρίες. Mετά τη διεξαγωγή τoυς απoχωρεί αμέσως από την αίθoυσα των συνεδριάσεων.
6. O Πρόεδρoς της Boυλής δίνει τις απαραίτητες εντoλές για την εκτέλεση των απoφάσεων των παραγράφων 2 και 3 με όλα τα μέσα πoυ κρίνει πρόσφoρα.
Πουθενά μα πουθενά, όπως βλέπετε, δεν προβλέπεται η δυνατότητα κλήσης και επέμβασης του Φρούραρχου ή άλλου αστυνομικού μέσα στη Βουλή προς απομάκρυνση βουλευτή από την αίθουσα της Βουλής!!! Φυσικά ο Δραγασάκης ως γνήσιος κόκκινος φασίστας σταλινικού τύπου, πολύ θα ήθελε να καλέσει και τα τανκς να εισβάλλουν στην Βουλή για να απομακρύνουν την Χρυσή Αυγή... 
Βγάλτε μόνοι τα συμπεράσματά σας για αυτά τα σταλινικά φασιστοσούργελα και γελωτοποιούς του ΣΥΡΙΖΑ.  

6 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

Ο σπαιντεργλέζος και ο ατσαλάκωτος στρατούλης !Mr. Alexis και ο θίασος του.

Ανώνυμος είπε...

Είναι τόσο ηλίθιοι οι ΣΥΡΙΖαίοι, ώστε δεν καταλαβαίνουν την τεράστια διαφήμιση που κάνουν στην ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ με τις υστερικές μαλακισμένες αντιδράσεις τους.

Μετά από αυτό το επεισόδιο, είναι βέβαιο ότι το "mister Alexis" θα γίνει σλόγκαν πανελλήνιας εμβέλειας, ειδικά στα στέκια της νεολαίας.

Όπως τότε που γέλασε όλη η Ελλάδα με τον Στρατούλη ( βοήθεια, με σκοτώνει η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ )...

Οι μαλακισμένες αντιδράσεις των ΣΥΡΙΖαίων σε οτιδήποτε λέει ή κάνει η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ προκαλούν το γέλιο και κάνουν πιο συμπαθή την ΧΑ , ειδικά στους νέους.

asepites είπε...

Μήπως τελικά στις κρυφές δημοσκοπήσεις η Χ.Α. όχι απλώς είναι πάνω από το 20% αλλά απέχει 0,10% ή 0,20% από την 1η θέση;
Η μήπως και έχει περάσει πλέον πρώτη;γιατί αν συμβαίνει αυτό τότε το 1ο κόμμα παίρνει και το μπονους των 50 εδρών ΑΡΑ ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΔΕ ΘΕΛΟΥΝ ΘΑ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ νδ-πασοκ-δημαρ-ανελ-συριζα.

Γιατί με οποιοδήποτε αλλο συνδυασμό τους απλά δε τους βγαίνουν τα κουκιά.

Ανώνυμος είπε...

Αυτό που διαβάζω, λέει "απομάκρυνση". Πως θα γίνει η απομάκρυνση; με αέρα;
όσο για τις κρυφές δημοσκοπήσεις, δουλεύω part time σε εταιρεία δημοσκοπήσεων.... 35% ΣΥΡΙΖΑ, 22% η ΝΔ, 8% τα χρυσαυγουλα, 7 το ΚΚΕ, 3 ΠΑΣΟΚ και από 2,5 ΔΗΜΑΡ κλπ την προηγούμενη εβδομαδα

asepites είπε...

Και φυσικά σε πιστέψαμε @18 Μαΐου 2013 - 1:03 μ.μ.

Οι έδρες αυτή τη στιγμή είναι 110 με 120 η Χ.Α.(παίρνει και τις 50 μπονους γι αυτό)
Έτσι οι υπόλοιποι ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ είναι στις 180 με 190.
Χωρίς τον συριζα δηλαδή ΔΕΝ μπορούν να ξανακυβερνήσουν.
Τόσο απλά είναι τα πράγματα.

Ανώνυμος είπε...

ΚΟΨΤΕ ΚΑΤΙ Π@@ΣΤΟΦΑΤΣΕΣ